Araftayım

araftayim

Araftayım…!

İki bilinmezlik arası bir diyardayım.

Yusuf’un terk edildiği kuyuda,

Züleyha’nın utancındayım.

Ben İsrafil’in üflediği yankıdayım.

Ne cennette ne cehennemde,

Yalnız ALLAH sevdasındayım…