Engel Değil

Her şeye muhalefetsin diyorlar…

Doğrudur,

Haksız bulduğum,

Yanlış bulduğum her şey ve herkese karşı dururum.

Ve dövüşebilirim de…

Doğru bulduğum,

Haklı bulduğum,

Güzel bulduğum her şey ve herkes için; 

Yaşım başım buna engel değil!