Bitmemiş Senfoni

Bir sanayi şirketinin genel müdürü ve aynı zamanda bir kültür vakfınca kurulan senfoni orkestrasının yönetim kurulu başkanı, ayın konseri Schubert’in “Bitmemiş Senfonisi” ne gidemediğinden yerine şirketin verimlilik uzmanını gönderir. Ertesi hafta verimlilik uzmanından teşekkür yerine bir değerlendirme raporu alır.

Sayın Genel Müdürüm;

  1. Dört obuacı konserin önemli bir zaman diliminde boş oturmuşlardır. Bunların sayısı azaltılmalı ve diğerlerinin konsere daha çok katkısı sağlanmalıdır.
  2. On iki kemancı aynı anda aynı hareketi yapmakta, aynı notaları seslendirmektedir. Burada da personel tasarrufu yapılmalıdır.
  3. Özellikle onaltılık notaların çalınması oldukça gereksizdir. Çünkü izleyiciler sekizlik notalarla onaltılık notalar arasındaki farkı anlar görünmemektedir. Dolayısıyla, sekizlik notalarla eser icra edilmeli, yüksek ücretli keman ustaları yerine stajyerler kullanılarak masraf düşürülmelidir.
  4. Yaylı sazlarla işlenen pasajların nefesli sazlarla yapılan aynen tekrarı önlenebilir; böylece iki saatlik konser 20 dakikaya iner. Eğer, Schubert bütün bunları dikkate almış olsaydı, “Bitmemiş Senfoni” bitmiş olurdu…