Fıtratının Gereği

Dervişin biri suya düşen akrebi kurtarmak ister.

Elini uzatınca akrep sokar.

Derviş tekrar dener, akrep yine sokar.

Bunu görenler dayanamaz ve dervişe;

“İyilik yapmak istemene rağmen sana zarar veren akrebe hala ne diye yardım edersin” derler.

Dervişin cevabı ise manidardır.

“Akrebin fıtratında sokmak var. Benim fıtratımda ise yaratılanı sevmek ve merhamet etmek, o fıtratının gereğini yapıyor diye ben niye fıtratımı değiştireyim?”