Karanlık Yüzleri

Bazı şeyleri yokluklar var eder,

Bazılarını ise varlıklar alır gider.

O gün gelip çattığında,

Bekler herkesi o küçücük kıyametler.

Göründüğü kadar masum değil insanlar,

Her yüzde bir farklılık, bir başkalık var.

Gülümsemekte olsa da dudaklar,

Her insanın göstermediği bir yüzü var.

Yazık çok geç gördüm gerçekleri,

Sadece çıkarlarıymış emelleri,

Sırtımdadır vurulanların izleri,

Biraz geç fark ettim bu karanlık yüzleri…