Bırak Kopsun

İnceldiği yerden kopması gereken şeyleri bırakın kopsun.

Bundan korkmayın.

İnatla kopmaması için attığınız düğümler sadece süreci biraz daha uzatır,

Ve size üzüntüden başka bir şey vermez…