Atı Alan Üsküdar’ı Geçti

Battal Gazi, yedi yıl boyunca Üsküdar’da bir evde yaşar. Burada bağ bahçe işleriyle uğraşır. Daha sonra fetih için Şam’a gider. Kanatorsa isimli kral, fırsat bu fırsat diyerek Kadıköy’de bir kale inşa ettirir. Üsküdar’dan Çamlıca yönüne derin bir hendek kazdırır. Buralara kırk bin asker yerleştirir. Lakin bu tedbirlerin de Battal Gazi’yi Üsküdar’dan uzak tutmaya yetmeyeceğini düşünerek denizin üzerine bir de kule inşa ettirir. Nâm-ı diğer kız kulesi.

Ve buraya da Tekfurun kızını hapsettirir. Çünkü Battal Gazi Şam’dan dönünce Üsküdar Tekfurunun kızına onu kaçıracağına dair söz vermiştir.

Şam’da bir sene süren savaşın ardından Üsküdar’a geri dönmek isteyen Battal Gazi, burada olan biteni öğrenince yanına 700 asker alıp Üsküdar’ı basar. Kaledekileri öldürürler ve askerler savaşırken Battal Gazi, bir kayık ile kuleye geçip hâtunu kurtarır. Ayrıca buradaki hazineyi de yanına alır. Bu sırada krala da haber gitmiştir ve kral, bütün askerleriyle birlikte Üsküdar’a gelir. Lâkin Battal Gazi çoktan hâtunu da alıp, atına binip gitmiştir.

Bu olaydan sonra kral, halk arasında alay konusu olur. Aldığı tüm tedbirlere rağmen Battal Gazi’ye engel olamamış ve Üsküdar’a da geç gelmiştir. Ve o günden sonra iş işten geçti manasında Atı alan Üsküdar’ı geçti deyimi hayatımıza girmiş olur…