Mum Kadar

Suç sizde değil, bizde…

Çünkü mum kadar ışığı olmayan insanları güneş yerine koyduk…

Ve bir türlü öğrenemedik,

Herkesi yarına götüremeyeceğimizi,

Bazılarının dünde kalması gerektiğini…