Zindan Yaratır

Evlenmek önce güven ister.

Yoksa birinin yalnızlığını,

Bir başkasınınkine eklemek,

Asla bir yuva değil,

Tersine bir zindan yaratır.