Bilen Birisi

Kitap okuyan yok,

Herkes kitap yazıyor.

Namaz kılan yok,

Herkes hoca geçiniyor.

Siyaseti bilmeyen meclise giriyor.

Bari bırakın da;

Çayı bilen birisi demlesin…