Kendi Dalında

Karadutun lekesini, sadece kendi yaprağı çıkarırmış.

Eskiler, insan da aynı bu ağaç gibidir derler.

Yarasına ilacı başka yerde arayan yanılırmış.

Her yaranın merhemi; kendi dalındaymış.