Akıllı ve Güçlü İnsanlar

Akıllı insanlar daima sessiz kalanlar değil,

Nerede, ne zaman sessiz kalması gerektiğini bilenlerdir.

Güçlü insanlarsa acılara sığınacak liman aramazlar,

İnsanın en güvenli limanının kendisi olduğunu bilirler.