Hesabını Verecek

Aldatan elbet gün gelecek hesabını verecek.

Aldattığı kadar aldanacak.

Yaktığı kadar yanacak.

Üzdüğü kadar üzülecek.

Ağlattığı kadar ağlayacak.

Yarınlarından çaldığı kadar hayatından,

Günler, aylar ve belki de yıllar dökülecek.

Yaşattıklarını yaşayacak.

Hepsinin misli ile hesabını verecek.

Mutsuz ettiği kadar mutsuzluğu tadacak.

Ve o gün gelip de ardına şöyle bir dönüp baktığında sana yaşattıklarını bir bir anacak.

Bin perişan olacak.

Kader onu ensesinden tutup silkeleyecek.

Yaptıklarının hesabını bir bir ödeyecek.

Merak etme sana her ne yaşattı ise bedelini pek ağır ödeyecek.

Çünkü senin hesabını ince,

Vaktinde ve fitil fitil alan bir Rabbin var.

Ve öyle bir mahkemeye çıkacağız ki,

Hakimin kendisi şahit…