Asla Kıyamaz

Bir insana bağlı olmakla, bağımlı olmak,

Kıskanmakla, saplantılı olmak,

Onunla yaşamakla, onsuz yaşayamamak,

Ve bir insanı sevmekle, severek öldürmek arasında çok kalın bir duvar vardır.

Ve o duvarın üzerinde şu yazar;

İnsan sevdiğine asla kıyamaz…!