Kadir

kadir

Bir arkadaşı olmalı insanın, değer verdiği değer gördüğü…
Bir sırdaşı olmalı insanın, her şeyini anlatabildiği her şeyini dinleyebildiği…
Bir dostu olmalı insanın, her şartta yanında durduğu her şartta yanında gördüğü…
Bir seveni olmalı insanın, 2 kuruşa değişmeyeceği 2 kuruşa değişmediği…
Bir derttaşı olmalı insanın, derdini anlattığı derdini dinlediği…
Bir kardeşi olmalı insanın, gözyaşıyla ağlayacağı gözyaşına ağlayacağı…
Bir Kadir’i olmalı insanın, kadir kıymet gördüğü kadir kıymet bildiği…